Počet záznamů: 1

“Drifting tadpoles” in wavelet spectra of decimetric radio emission of fiber bursts

 1. 1.
  0328030 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Mészárosová, Hana - Karlický, Marian - Rybák, J. - Jiřička, Karel
  “Drifting tadpoles” in wavelet spectra of decimetric radio emission of fiber bursts.
  [Driftující 'tadpoles' ve wavelet spektru 'fiber' záblesků decimetrické rádiové emise.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 502, č. 2 (2009), L13-L15 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300030701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: Sun corona * Sun flares * radio radiation * oscillations
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  For the first time, we have found drifting tadpoles in the wavelet spectra of the decimetric radio emission associated with the fiber bursts observed in July 11, 2005. These tadpoles were detected at all radio frequencies in the 1602−1780 MHz frequency range. The characteristic period of the wavelet tadpole patterns was found to be 81.4 s and the frequency drift of the tadpole heads is −6.8 MHz s−1. These tadpoles are interpreted as a signature of the magnetoacoustic wave train moving along a dense flare waveguide and their frequency drift as a motion of the wave train modulating the solar radio emission produced by the plasma emission mechanism.

  Poprvé jsou zde studovány driftující 'tadpoles' ve wavelet spektru decimetrické rádiové emise v souvislosti s 'fiber' záblesky, které byly pozorovány v rámci sluneční erupce 11. července 2005. Tyto 'tadpoles' byly detekovány na všech rádiových frekvencích v rozsahu 1602−1780 MHz. Charakteristická perioda wavelet 'tadpole' vzorků je 81.4 s a frekvenční drift hlav těchto 'tadpoles' činí −6.8 MHz/s. Tyto 'tadpoles' jsou interpretovány jako signatura magnetoakustických vlnových vlaků pohybujících se podél hustých vlnovodů a jejich frekvenční drift je vysvětlen jako pohyb vlnových vlaků modulujících rádiovou emisi Slunce, která je produkována plazmovým emisním mechanizmem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174439