Počet záznamů: 1

Reactivation of a Palladium Catalyst during Glucose Oxidation by Molecular Oxygen

 1. 1.
  0328004 - UCHP-M 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Gogová, Zuzana - Hanika, Jiří
  Reactivation of a Palladium Catalyst during Glucose Oxidation by Molecular Oxygen.
  [Reaktivace palladiového katalyzátoru během oxidace glukozy molekulárním kyslíkem.]
  Chemical Papers. Roč. 63, č. 5 (2009), s. 520-526 ISSN 0366-6352
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: glucose * palladium catalyst * deactivation
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 0.791, rok: 2009

  The paper presents kinetics data of glucose oxidation in aqueous solution catalyzed by heterogeneous palladium catalyst under its reversible deactivation by oxygen. Measurements were run in semi-continuous stirred tank reactor at 30°C and atmospheric pressure in kinetic regime. Effect of reaction mixture composition on the reaction rate is presented. The catalyst activation/ reactivation technique is discussed and optimized. Relation between optimal activation time and glucose concentration was found.

  V práci jsou prezentována kinetická data oxidace glukózy heterogenním palladiovým katalyzátorem v kapalné fázi v podmínkách reverzibilní deaktivace katalyzátoru kyslíkem. Měření se prováděla v semikontinuálním míchaném reaktoru při 30°C a atmosférickém tlaku v kinetickém režimu. Práce se zabývá vlivem složení reakční směsi na reakční rychlost. Technika aktivace/ reaktivace katalyzátoru je diskutována a optimalizována. Byla nalezena korelace mezi optimálním časem aktivace a koncentrací glukózy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005409