Počet záznamů: 1

Liquid-Liquid Equilibria in Systems 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium Ethylsulfate + C7-Hydrocarbons

 1. 1.
  0327952 - UCHP-M 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bendová, Magdalena - Wagner, Zdeněk - Aim, Karel
  Liquid-Liquid Equilibria in Systems 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium Ethylsulfate + C7-Hydrocarbons.
  [Rovnováha kapalina-kapalina v systémech 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfát + C7-uhlovodíky.]
  Books of Abstracts. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela, 2009 - (Arce, A.; Soto, A.), s. 325-326. ISBN 978-84-692-2664-3.
  [European Symposium on Applied Thermdynamics ESAT 2009 /24./. Santiago de Compostela (ES), 27.06.2009-01.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720710
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: organic compounds * liquid-liquid equilibrium * binary systems
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Liquid-liquid equilibrium was determined in three binary systems of 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate (abbr. [emim][C5H2SO4]) towards aliphatic, cyclic and aromatic hydrocarbons. Our measurements show that the highest values of mutual solubilities appear in the system [emim][C5H2SO4] + toluene. The present data were correlated along with literature values by the modified Flory-Huggins equation proposed by de Sousa and Rebelo, and by the molecular-thermodynamic lattice model proposed by Qin and Prausnitz. Both models describe experimental data in the measured systems very well. Good agreement of our data with available literature values was confirmed with an exception of the system of [emim][C5H2SO4] + toluene in which partial discrepancies of our data with those by Meidersma et al. were found.

  Byla zjištěna rovnováha kapalina-kapalina ve třech binárních systémech 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfátu (zkr. [emim][C5H2SO4]) s alifatickými, cyklickými a aromatickými uhlovodíky. Měření ukázala, že nejvyšší hodnoty vzájemných rozpustností vykazuje systém [emim][C5H2SO4] + toluen. Naměřená data byla korelována zároveň s literárními hodnotami modifikovanou Floryho-Hugginsovou rovnicí podle de Sousa a Rebela a molekulárně termodynamickým mřížkovým modelem navrženým Qinem a Prausnitzem. Oba modely velmi dobře popisují experimentální data v měřených systémech. Také byla zjištěna dobrá shoda našich dat s dostupnými literárními hodnotami, s výjimkou systému [emim][C5H2SO4] + toluen, ve kterém byly zjištěny výraznější odchylky našich hodnot s daty Meindersmy a kol.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174375