Počet záznamů: 1

Restabilization of the aging resistance of compatibilized blends of pre-aged low density polyethylene and high-impact polystyrene (LDPE/HIPS)

 1. 1.
  0327929 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Michálková, Danuše - Pospíšil, Jan - Fortelný, Ivan - Hromádková, Jiřina - Lednický, František - Schmidt, Pavel - Kruliš, Zdeněk
  Restabilization of the aging resistance of compatibilized blends of pre-aged low density polyethylene and high-impact polystyrene (LDPE/HIPS).
  [Restabilizace odolnosti vůči stárnutí kompatibilizovaných směsí stárnutého nízkohustotního polyethylenu a houževnatého polystyrenu (LDPE/HIPS).]
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 94, č. 9 (2009), s. 1486-1493 ISSN 0141-3910
  Grant CEP: GA MŠk 2B06097
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: blends with pre-aged LDPE * upgrading of impact strength * thermal restabilization
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.154, rok: 2009

  Blends of pre-aged low density polyethylene (LDPE) with high-impact polystyrene (HIPS) compatibilized with a 1:1 mixture of styrene–butadiene block copolymer (SBS) and ethylene-propylene-diene statistical terpolymer (EPDM) were upgraded for thermooxidative resistance with N,N-disubstituted 1,4-phenylenediamine. The impact strength after the oven test was improved. A model experiment confirmed that the efficiency of the phenylenediamine was not lost in the system after a partial sacrificial transformation of PD into the corresponding quinone diimine.

  U směsi stárnutého nízkohustotního polyethylenu (LDPE) s houževnatým polystyrenem (HIPS) kompatibilizované směsí styren-butadienového blokového kopolymeru a ethylen-propylen-dienového statistického terpolymeru (EPDM) byla zvýšena termooxidační odolnost přídavkem N,N-disubstituovaného 1,4-fenyldiaminu (PD). Houževnatost po testu v sušárně byla zvýšena. Modelové experimenty potvrdily, že účinnost fenylendiaminu v systému nezmizela po jeho částečné transformaci na odpovídající chinon diimin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174355