Počet záznamů: 1

Identity Formation of Elites in Old and New Member States (with a Special Focus on the Czech Elite)

 1. 1.
  0327920 - SOU-Z 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mansfeldová, Zdenka - Špicarová - Stašková, Barbora
  Identity Formation of Elites in Old and New Member States (with a Special Focus on the Czech Elite).
  [Formování identity elit ve starých a nových členských zemích (se zvláštním zřetelem na české elity).]
  Europe-Asia Studies. Roč. 61, č. 6 (2009), s. 1021-1040 ISSN 0966-8136
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: national identity * European identity * Euroskepticism
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  Impakt faktor: 0.634, rok: 2009

  The article examines the perception of national and European identities from the viewpoint of political and economic elite. It examines the components of both identities, the relationship between national and European identities. The study is based on quantitative survey and compares elite in the Czech Republic with elite in Old and New member states.

  Stať se zabývá pojetím národní a evropské identity z pohledu politických a ekonomických elit. Zkoumá různé komponenty obou typů identity, vztah mezi národní a evropskou identitou. Stať je založena na výsledcích quanitativního výzkumu a porovnává české elity s elitami ve starých a nových členských zemích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174353