Počet záznamů: 1

Mixed electron and proton conductivity of polyaniline films in aqueous solutions of acids: beyond the 1000 S cm-1 limit

 1. 1.
  0327918 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Stejskal, Jaroslav - Bogomolova, O. E. - Blinova, Natalia V. - Trchová, Miroslava - Šeděnková, Ivana - Prokeš, B. - Sapurina, I. Yu.
  Mixed electron and proton conductivity of polyaniline films in aqueous solutions of acids: beyond the 1000 S cm-1 limit.
  [Smíšená elektronová a protonová vodivost polyanilinových filmů ve vodných roztocích kyselin: Za hranici 1000 S cm-1.]
  Polymer International. Roč. 58, č. 8 (2009), s. 872-879 ISSN 0959-8103
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500905; GA ČR GA203/08/0686; GA MŠk ME 847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyaniline * conducting polymer * proton conductivity
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.137, rok: 2009

  The application potential of conducting polymers depends on their conductivity. It is generally assumed that the conductivity determined in the dry state is a parameter that unambiguously characterizes them. The conductivity of polyaniline films immersed in aqueous solutions of sulfuric acid may be more than 1000 times higher compared with that obtained by measurement of dry films in air, and is estimated to reach a value exceeding 3300 S cm−1 in 1mol L−1 sulfuric acid.

  Aplikační potenciál vodivých polymerů záleží na jejich vodivosti. Obecně se předpokládá, že vodivost stanovená v suchém stavu je jednoznačně charakterizuje. Vodivost polyanilinových filmů ponořených do vodného roztoku kyseliny sírové může být více než tisíckrát vyšší ve srovnání s měřením provedeným v suchém stavu na vzduchu, a odhaduje se je dosahuje v 1mol L−1 kyselině sírové hodnot převyšujících 3300 S cm−1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005399