Počet záznamů: 1

Teleomorph of Rhodoveronaea (Sordariomycetidae) discovered and re-evaluation of Pleurophragmium

 1. 1.
  0327908 - BU-J 2010 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
  Réblová, Martina
  Teleomorph of Rhodoveronaea (Sordariomycetidae) discovered and re-evaluation of Pleurophragmium.
  [Objevení teleomorphy pro rod Rhodoveronaea (Sordariomycetidae) a zhodnocení rodu Pleurographium.]
  Fungal Diversity. Roč. 36, May 2009 (2009), s. 129-139 ISSN 1560-2745
  Grant CEP: GA ČR GA206/09/0547
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Ceratosphaeria * Dactylaria * Ramichloridium
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 3.803, rok: 2009

  An undescribed teleomorph was discovered for Rhodoveronaea. Because no teleomorph was designated in the protologue of Rhodoveronaea, the new Article 59.7 of the International Code of Botanical Nomenclature is applied in this case and Rhodoveronaea is expanded to holomorphic application by teleomorphic epitypification of the type species R. varioseptata. The name R. varioseptata is fully adopted for the discovered teleomorph.

  Popis nově objevené teleomorfy pro hyfomycetový rod Rhodoveronaea. Protože žádná teleomorfa nebyla v protologu r. Rhodoveronaea ustanovena, byl aplikován článek č. 59.7 Mezinárodního botanického kódu a Rhodoveronaea byla rozšířena na holomorfu epitypifikací nalezené teleomorfy druhu R. varioseptata a toto jméno bylo plně adoptováno pro teleomorfu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174347