Počet záznamů: 1

Egg morphology of the predatory mite, Cheyletus malaccensis (Acarina: Cheyletidae)

 1. 1.
  0327900 - UMCH-V 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kučerová, Z. - Hromádková, Jiřina
  Egg morphology of the predatory mite, Cheyletus malaccensis (Acarina: Cheyletidae).
  [Morfologie vajíček dravého roztoče, Cheyletus malaccensis (Acarina: Cheyletidae).]
  Entomologia Generalis. Roč. 32, č. 1 (2009), s. 35-40 ISSN 0171-8177
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Cheyletus malaccensis Oudemans 1903 * biocontrol * eggshell surface structure
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
  Impakt faktor: 0.618, rok: 2009

  The external egg morphology of the predatory mite Cheyletus malaccensis Oudemans 1903 was Studied. It was found that the eggs have two shape forms. The freshly laid egg is regularly ellipsoid (133 x 94 mu m), but its shape changes to ovoid (143 x 96 mu m) approximately in the middle of its development. The formation of the ovoid egg shape is connected with the appearance of a special microstructure, which perforates the egg surface on the top of the broader end of the egg. The duration of both egg forms depends on the temperature conditions. Morphological details of eggshells arc illustrated with scanning electron microscope (SEM) micrographs.

  Byla studována morfologie vajiček dravého roztoče Cheyletus malaccensis Oudemans 1903. Čerstvě nakladená vajíčka jsou oválná (133x94 um), ale jejich tvar se mění na vejcovitý (143x96 um) cca v polovině jejich vývoje. Délka trvání obou tvarových forem je závislá na teplotě. Morfologické detaily povrchu vajíčka jsou dokumentovány SEM mikrofotografiemi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174339