Počet záznamů: 1

Quasisimilarity of helical power-law fluid flow in concentric annuli

 1. 1.
  0327899 - UH-J 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Filip, Petr - David, Jiří
  Quasisimilarity of helical power-law fluid flow in concentric annuli.
  [Quasisimilaritní chování helikálního toku mocninové kapaliny koncentrickým mezikružím.]
  Novel Trends in Rheology III. Melville: American Institute of Physics, 2009 - (Zatloukal, M.), s. 86-95. AIP Conference proceedings, Vol. 1152. ISBN 978-0-7354-0689-6. ISSN 0094-243X.
  [Novel Trends in Rheology /3./. Zlín (CZ), 28.07.2009-29.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA103/09/2066
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: Quasisimilarity * power-law fluids * helical flow * concentric annuli
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The aim of this contribution is to present a quasisimilarity solution of helical power-law fluid flow in concentric annuli with a rotating inner cylinder. Emphasis is paid to the relation axial volumetric flow rate vs. axial pressure gradient. It is shown that for sufficiently broad region of entry parameters (rheological, geometrical, and kinematical) there is a possibility to derive quasisimilarity transformations enabling relatively easy determination of the above relation.

  Cílem tohoto příspěvku je presentace quasisimilaritního řešení helikálního toku mocninové kapaliny v koncentrickém mezikruží s rotujícím vnitřním válcem. Důraz je kladen na vztah mezi axiálním objemovým průtokem a axiálním tlakovým gradientem. Je ukázáno, že pro dostatečně širokou oblast vstupních parametrů je možné odvodit pomocí quasisimilartiních transformací dostatečně přesný předchozí vztah.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174338