Počet záznamů: 1

Rheological Characterization and Constitutive Modeling of Two LDPE Melts

 1. 1.
  0327898 - UH-J 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rolón-Garrido, V. H. - Pivokonský, Radek - Filip, Petr - Zatloukal, M. - Wagner, M. H.
  Rheological Characterization and Constitutive Modeling of Two LDPE Melts.
  [Reologická charakterizace a konstitutivní modelování dvou LDPE tavenin.]
  Novel Trends in Rheology III. Melville: American Institute of Physics, 2009 - (Zatloukal, M.), s. 32-43. AIP Conference proceedings, Vol. 1152. ISBN 978-0-7354-0689-6. ISSN 0094-243X.
  [Novel Trends in Rheology /3./. Zlín (CZ), 28.07.2009-29.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: Rheology * MSF model * shear flow * elongational flow * train hardening * low-density polyethylene * polymer melts
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Experimental data of two low-density polyethylene (LDPE) melts at 200°C for both shear flow (transient and steady shear viscosity as well as steady first normal stress coefficient) and elongational flow (transient and steady-state elongational viscosity) were analyzed by use of the Molecular Stress Function (MSF) model for broadly distributed, randomly branched molecular structures. For quantitative modeling of melt rheology in both types of flow and in a very wide range of deformation rates, only three nonlinear viscoelastic material parameters are needed: While the rotational parameter and the structural parameter are found to be equal for the two melts considered, the melts differ in the parameter describing maximum stretch of the polymer chains.

  Experimentální data dvou LDPE tavenin při 200°C pro jak smykový tak elongační tok byly analyzovány pomocí MSF modelu pro široce distribuované, nahodile rozvětvené molekulární struktury. Pro kvantitativní modelování reologie tavenin pro oba typy toku a pro velmi široký rozsah rychlosti smykové deformace je zapotřebí pouze tří nelineárních vizkoelastických materiálových parametrů. Zatímco jak rotační tak strukturární parametr jsou identické pro obě uvažované taveniny, třetí parametr popisující maximální napětí polymerních řetězců se liší.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174337