Počet záznamů: 1

Hen's eggshell strength under impact loading

 1. 1.
  0327892 - UT-L 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Nedomová, Š. - Trnka, Jan - Dvořáková, Pavla - Buchar, J. - Severa, L.
  Hen's eggshell strength under impact loading.
  [Rázová pevnost vaječných skořápek.]
  Journal of Food Engineering. Roč. 94, 3-4 (2009), s. 350-357 ISSN 0260-8774
  Grant CEP: GA AV ČR IAA201990701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: numerical simulation * egg * bar impact
  Kód oboru RIV: GM - Potravinářství
  Impakt faktor: 2.313, rok: 2009
  http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Q14@FMepD39GcdkPk4D&page=1&doc=5&colname=WOS

  An experimental method for evaluation of an eggshell's mechanical characteristics under impact loading is discussed. Proposed experimental set up enables recording of time history of the force at the contact area between the rod and eggshell, as well as the vibration response of the tested egg. By the gradual increasing of the rod impact velocity, a rupture force of the eggshell was determined. The value of this force depends on the position of the rod impact. This dependence is more significant than that of static loading of the eggs. The preliminary results also show the non-negligible dependence of rupture force on the loading rate. An introductory numerical simulation of the given test was also performed. The LS DYNA finite element code was used. Numerical results exhibit reasonable agreement with experimental results.

  Práce popisuje a hodnotí experimentální metody použitelné pro stanovení mechanických vlastností vaječných skořápek při rázovém zatížení. Navržená experimentální metodika umožňuje záznam časové hostorie zatěžovací síly při kontaktu povrchu skořápky s razníkem a záznam vibrační odezvy testovaného vejce. Postupným zvyšováním dopadové rychlosti razníku byla získána hodnota meze pevnosti skořápky. Tato hodnota závisí na místě dopadu razníku a závislost je silnější než je tomu v případě statického zatěžování. Výsledky též ukazují na závislost meze pevnosti na rychlosti zatěžování. Realizované experimenty byly numericky simulovány v konečněprvkovém prostředí LS DYNA. Výsledky numerické simulace jsou v uspokojivé shodě s výsledky experimentálními.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174335