Počet záznamů: 1

3D Visualization and Measurement of Capillaries Supplying Metabolically Different Fiber Types in the Rat Extensor Digitorum Longus Muscle During Denervation and Reinnervation

 1. 1.
  0327887 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Janáček, Jiří - Čebašek, V. - Kubínová, Lucie - Ribarič, S. - Eržen, I.
  3D Visualization and Measurement of Capillaries Supplying Metabolically Different Fiber Types in the Rat Extensor Digitorum Longus Muscle During Denervation and Reinnervation.
  [3D vizualizace a měření krevních vlásečnic zásobujících svalová vlákna různého metabolického typu v krysím svalu Extensor Digitorum Longus během denervace a reinervace.]
  Journal of Histochemistry and Cytochemistry. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 437-447 ISSN 0022-1554
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) MEB090606; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: capillaries * denervation * muscle fiber types
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.372, rok: 2009

  Capillaries adjacent to a metabolically defined fiber type were visualized and capillarity of fibers with very high oxidative potential (O) vs fibers with very low oxidative potential (G) was estimated. In all experimental groups, O and G fibers significantly differed in girth, Lcap/Sfib, and Lcap/Vfib, but not in Lcap/Lfib. The capillarity in the EDL was scaled by muscle fiber size and not by muscle fiber oxidative potential

  Krevní vlásečnice okolo svalových vláken s vysokým (O) a nízkým (G) oxidativním potenciálem byly zobrazeny a změřeny. Rozdíly byly nalezeny v průměru vláken, Lcap/Sfib a Lcap/Vfib, ale ne v Lcap/Lfib. Capilarita EDL závisela spíše na průměru svalových vláken než na jejich oxidativním potenciálu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174332