Počet záznamů: 1

Temperature, effects on development and growth

 1. 1.
  0327885 - BC-A 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Nedvěd, Oldřich
  Temperature, effects on development and growth.
  [Teplota, vliv na vývoj a růst.]
  Encyclopedia of Insect. San Diego: Academic Press, 2009 - (Resh, V.; Cardé, R.), s. 990-993. ISBN 978-0-12-374144-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: temperature * effects on development * growth
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie

  Effects of physiological temperatures on metabolic rate, growth rate, body size, development rate, dormancy and phenotypic plasticity, and effects of extreme temperatures on the insect organism are reviewed.

  Kapitola shrnuje vliv fyziologických teplot na rychlost metabolismu, rychlost růstu, tělesnou velikost, rychlost vývoje, dormanci a fenotypickou plasticitu a projevy extrémních teplot u hmyzího organismu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174331