Počet záznamů: 1

Analysis of microcracks caused by drop shatter testing of porcine kidneys

 1. 1.
  0327877 - FGU-C 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Tonar, Z. - Janáček, Jiří - Nedorost, L. - Grill, R. - Báča, V. - Záťura, F.
  Analysis of microcracks caused by drop shatter testing of porcine kidneys.
  [Analýza mikrotrhlin způsobených pádovým testem v ledvině vepře.]
  Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger. Roč. 191, č. 3 (2009), s. 294-308 ISSN 0940-9602
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: kidney * rupture * stereology
  Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory
  Impakt faktor: 0.877, rok: 2009

  Cortex and medula were both damaged after drop shatter test, even in those areas of kidneys, that were free of macroscopic cracks on the surface. The ruptures propagated preferentially through the interstitial connective tissue. The most affected vessels were the arcuate veins followed by the arcuate arteries

  Nejvýraznější změny kůry a dřeně ledvin po simulovaném traumatu jsou ruptury vedoucí přednostně řídkým kolagenním vazivem. Z cév byly nejvíce poškozené vv. arcutae, poškozené byly i aa. arcutae
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174328