Počet záznamů: 1

Numerical method for inverting 1s2p resonant inelastic x-ray scattering spectra: Interpretation of hidden electronic excitations in CuO

 1. 1.
  0327538 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dräger, G. - Machek, Pavel
  Numerical method for inverting 1s2p resonant inelastic x-ray scattering spectra: Interpretation of hidden electronic excitations in CuO.
  [Numerická metoda pro inverzi 1s2p spekter rentgenového rezonančního nepružného rozptylu: Interpretace skrytých elektronových excitací v CuO.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 3 (2009), 033103/1-033103/4 ISSN 1098-0121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: copper compounds * Fredholm integral equations * numerical analysis * oscillator strengths * strongly correlated electron systems * XANES * X-ray scattering
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  The empty density of states at the copper absorption edge has been obtained from the experimental resonant inelastic x-ray scattering spectra (RIXS) of CuO using a numerical method for solving first-kind Fredholm integral equations. So-called “hidden electronic excitation” of CuO has been identified as a very weak core excitation.

  Hustota neobsazených stavů u absorpční hrany mědi byla získána inverzí experimentálních spekter rentgenového rezonančního nepružného rozptylu (RIXS) v CuO s použitím numerické metody pro řešení Fredholhových integrálních rovnic prvního řádu. Takzvané “skryté elektronové excitace” v CuO byly interpretovány jako velmi slabé excitace z vnitřních hladin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174323