Počet záznamů: 1

First photoresponsive liquid crystalline materials with small layer shrinkage at the phase transition to the ferroelectric phase

 1. 1.
  0327537 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Novotná, Vladimíra - Hamplová, Věra - Bubnov, Alexej - Kašpar, Miroslav - Glogarová, Milada - Kapernaum, N. - Bezner, S. - Giesselmann, F.
  First photoresponsive liquid crystalline materials with small layer shrinkage at the phase transition to the ferroelectric phase.
  [První fotocitlivý kapalně-krystalický materiál vykazující malou změnu tloušťky vrstvy při přechodu paraelektrická- feroelektrická fáze.]
  Journal of Materials Chemistry. Roč. 19, č. 23 (2009), s. 3992-3997 ISSN 0959-9428
  Grant CEP: GA MŠk MEB050818; GA AV ČR IAA100100710; GA MŠk OC 175; GA AV ČR(CZ) GA202/09/0047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: photosensitive * liquid crystals * De Vries behaviour * layer shrinkage
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.795, rok: 2009

  A homologue series of liquid crystalline compounds with the azo-group in the molecular core have been synthesized. Tendency to a decrease of the layer shrinkage at the SmA-SmC* phase transition with decreasing the alkyl chain length (n) has been found, one homologue exhibiting almost no change of the layer spacing. All studied compounds exhibit the photoferroelectric effect, namely lowering the spontaneous polarization and tilt angle in the SmC* phase under illumination by visible light.

  Byla syntetizována série kapalně-krystalických látek s azo- skupinou v jádře molekuly. Byly prostudovány mesomorfní vlastnosti a ukázáno, jak se mění pod vlivem osvětlení, v závislosti na intenzitě světla i jeho vlnové délce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005385