Počet záznamů: 1

A remark to the tube theory

 1. 1.
  0327536 - UH-J 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kharlamov, Alexander - Filip, Petr - Švrčinová, Petra
  A remark to the tube theory.
  [Poznámka k trubicovému modelu.]
  Novel Trends in Rheology III. Melville: American Institute of Physics, 2009 - (Zatloukal, M.), s. 3-15. AIP Conference proceedings, Vol. 1152. ISBN 978-0-7354-0689-6. ISSN 0094-243X.
  [Novel Trends in Rheology /3./. Zlín (CZ), 28.07.2009-29.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA103/09/2066
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: DE model * Independent Alignment * Retraction * Damping function
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The classical Doi-Edwards model with Independent Alignment (IA) approximation represents a basic issue for tube theories. In this contribution there is presented alternative approach not taking into account the IA approximation. Under external deformation the polymer sample molecules are deformed affinely, consequently they retract but do not preserve their direction. The end-to-end vector of a molecule after retraction becomes distributed with a certain probability. This probability is calculated using geometrical considerations of retracting motion.

  Klasický Doi-Edwardsův model s aproximací nezávislého narovnání představuje základní prvek pro trubicové teorie. V tomto příspěvku je presentován alternativní přistup, který nebere v úvahu aproximaci nezávislého narovnání. Při vnější deformaci jsou molekuly polymerního vzorku deformovány afinně, následně se smršťují aniž by zachovávaly svůj směr. Vektor, spojující oba konce molekuly po smrštění je distribuován s určitou pravděpodobností. Tato pravděpodobnost je vypočtena s použitím geometrických úvah o pohybu molekuly při smršťování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174322