Počet záznamů: 1  

Low-carbon steel samples deformed by cold rolling - analysis by the magnetic adaptive testing

 1. 1. 0327534 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tomáš, Ivan - Vértesy, G. - Kobayashi, S. - Kadlecová, Jana - Stupakov, Oleksandr
  Low-carbon steel samples deformed by cold rolling - analysis by the magnetic adaptive testing.
  [Vzorky nízkouhlíkové oceli deformované válcováním za studena - analýza pomocí magnetického adaptivního testování.]
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 321, č. 17 (2009), s. 2670-2676 ISSN 0304-8853
  Grant CEP: GA MŠk MEB040702; GA ČR GA102/06/0866; GA AV ČR 1QS100100508
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetic NDE * magnetic adaptive testing * plastic deformation * ow-carbon steel
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.204, rok: 2009

  The magnetic adaptive tests - typical by its low required magnetization of the material - show highly sensitive and reliable correlation with plastic deformation of the samples and as a consequence also with mechanical embrittlement of the investigated material.

  Magnetické adaptivní testy - typické svým požadavkem pouze nízkého zmagnetování materiálu - vykazují citlivou a spolehlivou korelaci s plastickou deformací vzorků a tím i s mechanickým zkřehnutím studovaného matteriálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174321