Počet záznamů: 1

Cytocompatibility of Ar+ plasma treated and Au nanoparticle-grafted PE

 1. 1.
  0327503 - FGU-C 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Švorčík, V. - Kasálková, N. - Slepička, P. - Záruba, K. - Král, V. - Bačáková, Lucie - Pařízek, Martin - Lisá, Věra - Ruml, T. - Gbelcová, H. - Rimpelová, S. - Macková, Anna
  Cytocompatibility of Ar+ plasma treated and Au nanoparticle-grafted PE.
  [Cytokompatibilita polyethylenu upraveného ozářením AR+ plazmou s nanočásticemi zlata.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 267, č. 11 (2009), s. 1904-1910 ISSN 0168-583X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0520; GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Grant ostatní: GA MŠk(CZ) LC06041; GA AV ČR(CZ) KAN200100801; GA ČR(CZ) GA106/09/0125
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: polyethylene * plasma * smooth muscle cells
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.156, rok: 2009

  Polyethylene (PE) was irradiated with inert Ar plasma, and the chemically active PE surface was grafted with AU nanoparticles. The composition and the structure of the modified PE surface were studied using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and rutherford backscattering spectroscopy (RBS). The modified PE samples were seeded with rat vascular smooth muscle cells or mouse NIH 33 fibroblasts, and their adhesion and proliferation were studied

  Polyethylen byl ozářen plazmou argonu a chemicky povrch byl posléze naroubován zlatými nanočásticemi. Struktura modifikovaného vzorku byla zkoumána metodami XPS a RBS. Modifikované vzorky byly následně osazeny cévními hladkými buňkami a NIH 3T3 fibroblasty původem z potkana a byla sledována jejich adheze a proliferace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174304