Počet záznamů: 1  

Characterization of the kinetics and mechanisms of inhibition of drugs interacting with the S.cerevisiae multidrug resistance pumps Pdr5p and Snq2p

 1. 1. 0327490 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hendrych, T. - Kodedová, M. - Sigler, Karel - Gášková, D.
  Characterization of the kinetics and mechanisms of inhibition of drugs interacting with the S.cerevisiae multidrug resistance pumps Pdr5p and Snq2p.
  [Characterizace kinetiky a mechanismů inhibice u sloučenin interagujících s pumpami Pdr5p a Snq2p pro mnohočetnou látkovou resistenci u S.cerevisiae.]
  Biochimica et biophysica acta. Roč. 1788, č. 3 (2009), s. 717-723 ISSN 0006-3002
  Grant CEP: GA MŠk 1M0570
  Grant ostatní:UK(CZ) 7674/2007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: yeast MDR pump * pump inhibitor * membrane potential
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  We have developed a novel screening method that measures the kinetics and potencies of inhibitors of the yeast multidrug resistance pumps Pdr5p and Snq2p. The assay uses the potentiometric fluorescent probe diS-C3(3) (as a benchmark substrate of both pumps) to distinguish drugs with minimal effects on plasma membrane potential as a marker of side-effects on membrane function and integrity. Using FK506, its structural analog rapamycin and enniatin B, we showed that our assay can also be used to determine the minimum drug concentration causing an immediate inhibitory effect and to compare the inhibitory potencies of the drug on the two pumps. We found that the protonophore CCCP effectively inhibits the transport of diS-C3(3) by both pumps and confirmed the activation of membrane H+-ATPase by CCCP

  Byla vyvinuta nová diagnostická metoda k měření kinetiky a síly inhibitorů kvasinkových pump Pdr5p a Snq2p zodpovědných za mnohočetnou látkovou resistenci. Metoda využívá potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3) (jako referenčního substrátu obou pump) ke zjištění látek s minimálními účinky na membránový potenciál jako indikátoru vedlejších účinků na funkci a integritu membrány. S použitím FK506, jeho strukturního analogu rapamycinu a enniatinu B jsme ukázali, že metoda může být také využita pro stanovení minimální koncentrace látky, která má okamžitý inhibiční účinek a pro srovnání inhibičních potencí látky pro obě pumpy. Ukázali jsme, že protonofor CCCP účinně inhibuje transport diS-C3(3) oběma pumpami a potvrdili jsme aktivaci membránové H+-ATPasy tímto protonoforem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174293