Počet záznamů: 1

Consumption Model Calibration and Related Statistical Problems

 1. 1.
  0327471 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brabec, Marek - Malý, Marek - Pelikán, Emil - Konár, Ondřej
  Consumption Model Calibration and Related Statistical Problems.
  [Kalibrace modelu spotřeby a související statistické problémy.]
  Applied Economics, Business and Development. Athens: WSEAS Press, 2009 - (Perlovsky, L.; Dionysiou, D.; Kostic, L.; Gonzalez-Concepcion, C.; Jaberg, H.; Mastorakis, N.; Zaharim, A.; Sopian, K.), s. 141-146. ISBN 978-960-474-091-8.
  [AEBD '09. World Multiconference on Applied Economics, Business and Development. Tenerife (ES), 01.07.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300513
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: linear calibration * natural gas consumption modeling * Bayesian approach * statistical model * time-varying calibration * state-space model
  Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie

  In this paper, we will discuss a problem pertinent to many situations in which a statistical model is developed on a sample of individuals (describing their trajectories), but then it is applied on a much larger population of interest. Typical examples occur in natural gas and other energy consumption contexts. Due to various deficiencies of the original sample-only based model, due to possible inconsistencies between sample and the population as a whole, and/or due to inherently different nature of the available sample and populational data (their measurement, error properties, etc.), calibration arises as a natural way to improve original model. We will introduce a formal and flexible, time-varying statistical model of state-space nature, from which such a calibration will come out as one of the products.

  V tomto článku diskutujeme problém vyskytující se v situacích kdy je statistický model (např. trajektorií spotřeby) odvozen na vzorku individuí a po té masově aplikován na podstatně větší populaci, která je předmětem zájmu. Typickou ukázkou je modelování spotřeby zemního plynu. Díky různým deficiencím v původního modelu založeného jen na výběrovém vzorku, ale také díky odlišnostem v povaze výběrových a populačních dat (např. odlišně konstruované funkcionály, různé vlastnosti měřicích chyb apod.) je třeba původní model kalibrovat. Zde zformulujeme statistický model state-space typu který umožní plně formalizovanou časově-proměnlivou, lokálně lineární kalibraci jako jeden z důsledků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174277