Počet záznamů: 1  

Chiro-and photooptical properties of a novel side-chain azobenzene-containing LC polymer

 1. 1. 0327464 - FZU-D 2010 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Bobrovsky, A. - Shibaev, V. - Hamplová, Věra - Kašpar, Miroslav - Glogarová, Milada
  Chiro-and photooptical properties of a novel side-chain azobenzene-containing LC polymer.
  [Fotooptické vlastnosti nových kapalně krystalických polymerů obsahujících azo skupinu.]
  Monatshefte fur Chemie. Roč. 140, č. 7 (2009), s. 789-799 ISSN 0026-9247
  Grant CEP: GA MŠk OC 175
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: photooptical properties * side-chain polymer, * iquid crystalline * helical supermolecular structure
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.312, rok: 2009

  A novel chiral-photochromic side-chain polyacrylate wih azobenzene fragments in the side groups was synthesised. It was shown, that polymer forms smectic phase and cholesteric supramolecular helical structure displaying the selective light reflection in IR spectral range. Thin spin-coated films of the polymer were prepared and their photo- and chirooptical properties were studied in detail. Circular dichroism (CD) measurements revealed the formation of the helical supramolecular structure even in the initial spin-coated polymer films.

  Byly syntetizovány nové chirální fotochromní polyakryláty s azobenzenovými jednotkami v postranních řetězcích. Pomocí selektivní reflexe světla v IČ oblasti byla prokázana tvorba smektické a cholesterické mezofáze. Rovněž byly studovány vlastnosti tenkého filmu polymeru v průběhu ozařování UV zářením, při které dochází k E-Z isomerizaci azobenzenové jednotky. Měření cirkulárního dichroismu prokázalo tvorbu helikoidální superstruktury dokonce i v čerstvě připraveném tenkém filmu polymeru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005373