Počet záznamů: 1

Infrared study of SmMnO.sub.3./sub. crystal field excitations

 1. 1.
  0327461 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nekvasil, Vladimír - Jandl, S. - Mukhin, A.A. - Ivanov, V.Y. - Balbashov, A.M.
  Infrared study of SmMnO3 crystal field excitations.
  [Studium krystalopolních excitací SmMnO3 v infračervené oblasti.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 105, č. 7 (2009), 07E113/1-07E113/3 ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100627
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: antiferromagnetic materials * crystal field interactions * exchange interactions (electron) * excited states * ground states * infrared spectra
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  SmMnO3 infrared transmission in the 2000-8000 cm-1 range was studied as a function of temperature. We observed several infrared-active Sm3+ crystal field transitions between the lowest 6H5/2 ground-state level and the 6H9/2, 6H11/2, 6H13/2, and 6H15/2 excited levels. The splitting of the ground-state Kramers doublet of the Sm3+ ion below TN ~ 60 K varies from 3.8 up to 5.8 cm-1 at 2K. This reflects strengthenings of the Mn3+ - Mn3+ and Mn3+ - Sm3+ magnetic interactions. In order to monitor the antiferromagnetic transition, the frequency softening of the most intense Raman-active B2g stretching mode ( 607 cm-1) below TN was also measured.

  Teplotní závislost infračervených přechodů v SmMnO3 byla studována v oblasti 2000-8000 cm-1. Pozorovány byly krystalopolní přechody mezi základním stavem multipletu 6H5/2 a excitovanými hladinami multipletů 6H9/2, 6H11/2, 6H13/2 a 6H15/2 iontu Sm3+. Štěpení kramersovských dubletů v základním stavu iontu Sm3+ v teplotách pod TN ~ 60 K roste od 3.8 až na 5.8 cm-1 při teplotě 2 K. Toto je odrazem zesilujících magnetických interakcí Mn3+ - Mn3+ a Mn3+ - Sm3+. S cílem prozkoumat přechod do antiferromagnetického stavu bylo též proměřeno „měknutí“ nejintenzivnějšího modu B2g ( 607 cm-1) v teplotách nižších TN.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174271