Počet záznamů: 1  

Potential of quantum dots for single molecule detection in cell membranes and organelles

 1. 1. 0327450 - UIACH-O 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Přikryl, Jan - Klepárník, Karel - Svobodová, Ivona - Hezinová, Věra - Lišková, Marcela - Preisler, J. - Foret, František
  Potential of quantum dots for single molecule detection in cell membranes and organelles.
  [Potenciál kvantových teček při detekci jediné molekuly v buňkách a organelách.]
  Sborník příspěvků. Brno: PřF Masarykovy univerzity, 2009, s. 120-122. ISBN 978-80-7375-309-2.
  [Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků /9./. Brno (CZ), 29.06.2009-30.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400310506; GA AV ČR KAN400310651; GA AV ČR KJB400310709; GA MŠk LC06023; GA ČR GA203/08/1680
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: quantum dots * luminescence * fluorescence
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  This contribution is devoted to quantum dots usage for cell imaging in fluorescence microscopy. Fluorescence excitation by evanescence wave (caused by total internal reflection) is compared with conventional epifluorescence microscopy.

  Příspěvek je věnován využití kvantových teček pro značení buněk ve fluorescenční mikroskopii. Zejména je srovnána excitace fluorescence evanescentní vlnou (vznikající při totálním interním odrazu) s konvenčním epifluorescenčním uspořádáním.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174265