Počet záznamů: 1  

Psb28 protein is involved in the biogenesis of the photosystem II inner antenna CP47 (PsbB) in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 68031[W][OA]

 1. 1. 0327444 - MBU-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dobáková, Marika - Sobotka, Roman - Tichý, Martin - Komenda, Josef
  Psb28 protein is involved in the biogenesis of the photosystem II inner antenna CP47 (PsbB) in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 68031[W][OA].
  [Protein Psb28 se účastní biogeneze vnitřní antény fotosystému II CP47 (PsbB) v sinici Synechocystis sp. PCC6803.]
  Plant Physiology. Roč. 179, - (2009), s. 1076-1086 ISSN 0032-0889
  Grant CEP: GA ČR GA206/06/0322; GA AV ČR IAA400200801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: REACTION-CENTER COMPLEX * ARABIDOPSIS-THALIANA * MUTANTS
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 6.235, rok: 2009

  The role of the Psb28 protein in the structure and function of the Photosystem II (PSII) complex has been studied in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. The protein was mainly found in the PSII core complex lacking the CP43 antenna (RC47). The association of Psb28 with RC47 was further confirmed by preferential isolation of RC47 from the strain containing a His-tagged derivative of Psb28 using nickel affinity chromatography. A psb28 deletion mutant exhibited slower autotrophic growth than wild type although the absence of Psb28 did not affect the functional properties of PSII. The mutant showed accelerated turnover of the D1 protein, a decrease in the cellular content of Photosystem and the radioactive labeling revealed a limitation in the synthesis of both CP47 and the Photosystem I subunits PsaA/PsaB in the absence of Psb28

  Studovali jsem roli proteinu Psb28 ve struktuře a funkci fotosystému II (PSII) v sinici Synechocystis PCC 6803. Protein jsme nalezli především j komplexu PSII s chybějící anténou CP43 (RC47). Asociace Psb28 s RC47 byla dále potvrzena preferenční izolací komplexu RC47 z kmene obsahujícího His- tagovaný Psb28 s použitím afinitní niklové chromatografie. Psb28 deleční mutant vykazoval pomalejší autotrofní růst než wild type i když absence Psb28 neovlivnila funkční valstnosti PSII. Mutant vykazoval zrychlenou obměnu proteinu D1, nižší obsah fotosystému I a radioaktivní značení odhalilo limitaci v syntéze CP47 i podjednotek fotosystému I PsaA/PsaB v nepřítomnosti Psb28
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174261