Počet záznamů: 1

Projekt sloučení Srbska a Černé Hory v mezinárodních vztazích před vypuknutím „Velké války“ (srpen 1913 - červen 1914)

 1. 1.
  0327428 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Prokš, Petr
  Projekt sloučení Srbska a Černé Hory v mezinárodních vztazích před vypuknutím „Velké války“ (srpen 1913 - červen 1914).
  [Project for Unification of Serbia and Montenegro in International Relations before Breakout of the „Great War“ (August 1913 – June 1918).]
  Slovanský přehled. Roč. 95, č. 3 (2009), s. 289-304 ISSN 0037-6922
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History of the 20th Century * Balkan * International Relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie pojednává o velmocenském soupeření Rakousko-Uherska a Ruska o pozice na Balkáně před první světovou válkou na příkladu projektu sloučení Srbska a Černé Hory.

  The study deals with the Great Power Rivalship Austria-Hungary and Russia for Positions in Balkan before First World War on the project for Unification of Srbie and Montenegro.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174251