Počet záznamů: 1

Optical absorption spectra and energy levels of Er.sup.3+./sup. ions in KTaO.sub.3./sub. crystals

 1. 1.
  0327419 - FZU-D 2010 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Skvortsov, A. P. - Trepakov, V. A. - Krivolapchuk, V.V. - Poletaev, N.K. - Kapphan, S. - Dejneka, Alexandr - Jastrabík, Lubomír
  Optical absorption spectra and energy levels of Er3+ ions in KTaO3 crystals.
  [Optická absorpční spektra a energetické hladiny iontů Er3+ v krystalech KTaO3.]
  Technical Physics Letters. Roč. 354, č. 6 (2009), s. 566-568 ISSN 1063-7850
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: optical absorption spectra * energy levels of Er3+ ions * KTaO3
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.580, rok: 2009

  The optical absorption spectra of erbium-doped potassium tantalate crystals have been studied. Absorption lines corresponding to the intraconfiguration f-f electron transitions from the 4I15/2 ground state to the levels 4F9/2,4S3/2,2H11/2,4F7/2,4F5/2(4F3/2),2H9/2, and 4G11/2 excited states of Er3+ ions have been observed in a wavelength range of 350-660 nm. The transitions to 4F9/2, 2H11/2, 4F7/2, and 2H9/2 levels have been studied in detail at T = 2 K.

  Byly studovány absorpční spektra krystalů KTaO3 dopovaných erbiem.Absorpční čáry odpovídající f-f elektronovým přechodům ze základního stavu 4I15/2 na excitované hladiny 4F9/2,4S3/2,2H11/2,4F7/2,4F5/2(4F3/2),2H9/2, and 4G11/2 iontu Er3+ byly pozorovány v spektrálním oboru 350-660 nm. Přechody na hladiny 4F9/2, 2H11/2, 4F7/2 a 2H9/2 byly detailně studovány při teplotě T = 2 K.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174245