Počet záznamů: 1  

Spatial navigation testing discriminates two types of amnestic mild cognitive impairment

 1. 1. 0327408 - FGU-C 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Laczó, J. - Vlček, Kamil - Vyhnálek, M. - Vajnerová, O. - Ort, M. - Holmerová, I. - Tolar, M. - Andel, R. - Bojar, M. - Hort, J.
  Spatial navigation testing discriminates two types of amnestic mild cognitive impairment.
  [Test prostorové navigace rozliší dva typy amnestické mírné kognitivní poruchy.]
  Behavioural Brain Research. Roč. 202, č. 2 (2009), s. 252-259 ISSN 0166-4328
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/09/1053; GA ČR(CZ) GA309/09/0286
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: mild cognitive impairment * spatial navigation * Alzheimer’s disease
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.220, rok: 2009

  Alzheimer’s disease is from its start associated with a loss of spatial navigation. The aim of the study was to distinguish two subtypes of mild cognitive impairment, preceding the Alzheimer’s disease, by spatial navigation test. Large differences in spatial navigation score were found between the hippocampal and non-hippocampal subtypes, regardless of their similarities in other cognitive measures

  Alzheimerova nemoc je od svého počátku spojena s výpadky prostorové navigace. Cílem studie bylo rozlišit dva podtypy mírné kognitivní poruchy, která předchází Alzheimerovu chorobu, a to pomocí testu prostorové navigace. Byly nalezeny velké rozdíly v navigačním skóre mezi jejím hipokampální a nehipokampálním podtypem, i přes jejich podobnost v jiných kognitivních proměnných
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174236