Počet záznamů: 1  

Age-dependent anticonvulsant action of antagonists of group I glutamate metabotropic receptors in rats

 1. 1. 0327407 - FGU-C 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mareš, Pavel
  Age-dependent anticonvulsant action of antagonists of group I glutamate metabotropic receptors in rats.
  [Věkově závislé antikonvulsivní účinky antagonistů metabotropních glutamátových receptorů skupiny I u potkanů.]
  Epilepsy Research. Roč. 83, 2-3 (2009), s. 215-223 ISSN 0920-1211
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/06/1188
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: metabotropic glutamate receptors * anticonvulsan effect * ontogeny
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.479, rok: 2009

  Antagonists of both subtypes of group I of metabotropic glutamate receptors MTEP and AIDA exhibit specific anticonvulsant action against the tonic phase of generalized seizures in rats 7, 12 and 18 days old. Their effects in older rats are negligible

  Antagonisté obou podtypů metabotropních glutamátových receptorů skupiny I MTEP a AIDA potlačují selektivně tonickou fázi generalizovaných záchvatů u 7, 12 a 18denních mláďat laboratorních potkanů. U starších zvířat je jejich účinek zanedbatelný
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174235