Počet záznamů: 1

ATP and magnesium drive conformational changes of the Na+/K+-ATPase cytoplasmic headpiece

 1. 1.
  0327403 - FGU-C 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gryčová, Lenka - Sklenovský, P. - Lánský, Zdeněk - Janovská, M. - Otyepka, M. - Amler, E. - Teisinger, Jan - Kubala, M.
  ATP and magnesium drive conformational changes of the Na+/K+-ATPase cytoplasmic headpiece.
  [ATP a magnézium ovlivňují konformační změny cytoplazmatické smyčky Na+/K+ ATPasy.]
  Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. Roč. 1788, č. 5 (2009), s. 1081-1091 ISSN 0005-2736
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA303/07/0915
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA203/07/0564; GA ČR(CZ) GD522/08/H003; GA MŠk(CZ) LC512
  Program:GD; LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Na+/K+ ATPase * tryptophan fluorescence * conformational changes
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.998, rok: 2009

  Conformational changes of isolated H4–H5 cytoplasmic segment of the Na+/K+-ATPase induced by the interaction with enzyme ligands (i.e. Mg2+ and/or ATP) were investigated by means of the intrinsic tryptophan fluorescence measurement and molecular dynamic simulations. Our data revealed that this model system consisting of only two domains retained the ability to adopt open or closed conformation

  Sledování konformačních změn isolovaného H4–H5 cytoplazmatického segmentu Na+/K+-ATPasy v souvislosti s vazbou jednotlivých ligandů bylo provedeno s využitím fluorescenční spektroskopie a molekulárně dynamických simulací. Tyto experimenty ukázaly,že H4–H5 cytoplazmatický segment Na+/K+-ATPasy si ponechává schopnost zaujímat pozici detekovatelnou při otevřené a zavřené konformaci
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174231