Počet záznamů: 1  

Pro-oxidant mitochondrial matrix-targeted ubiquinone MitoQ10 acts as anti-oxidant at retarded electron transport or proton pumping within Complex I

 1. 1. 0327385 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Plecitá-Hlavatá, Lydie - Ježek, Jan - Ježek, Petr
  Pro-oxidant mitochondrial matrix-targeted ubiquinone MitoQ10 acts as anti-oxidant at retarded electron transport or proton pumping within Complex I.
  [Pro-oxidativní, do mitochondrií cílený Ubichinon MitoQ10 působí jako anti-oxidant, když je zpomalený elektronový transport nebo pumpování protonů na Komplexu I.]
  International Journal of Biochemistry and Cell Biology. Roč. 41, 8-9 (2009), s. 1697-1707 ISSN 1357-2725
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NR7917; GA ČR(CZ) GA303/07/0105; GA ČR(CZ) GP303/05/P100; GA AV ČR(CZ) IAA500110701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: oxidative stress * MitoQ10 * Complex I
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 4.887, rok: 2009

  To elucidate pro- and anti-oxidant action of MitoQ10, we studied its effects on HEP-G2 cell respiration, mitochondrial network morphology, and rates of superoxide release (above that neutralized by superoxide dismutase) to the mitochondrial matrix (Jm). Results suggest that MitoQ10 accepts electron prior to the rotenone-bound Q-site, and the Complex II reverse mode oxidizes MitoQ10H2 to regenerate MitoQ10. Consequently, MitoQ10 has a pro-oxidant role in intact cells, whereas it serves as an antioxidant when Complex I-derived superoxide generation is already elevated due to electron flow retardation

  Abychom zjistili pro- a anti-oxidativní působeni MitoQ10, sudovali jsme jeho efekt na respiraci HEP-G2 buněk, morfologii mitochondriální sítě a rychlost uvolňování superoxidu (té jeho části, která není neutralizována superoxid dismutázou) do mitochondriální matrix (Jm). Výsledky naznačují, že MitoQ10 přijímá elektrony před vstupem do Q-místa a Komplex II v reverzním módu oxiduje MitoQ10H2 na MitoQ10. Následně, MitoQ10 má pro-oxidativní roli v intaktních buňkách, kdežto jako antioxidant působí v situaci, když je zvýšená hladina Komplexem I generovaného superoxidu při zpomalení toku elektronů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174217