Počet záznamů: 1  

On Coulomb collisions in bi-Maxwellian plasmas

 1. 1. 0327366 - UFA-U 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hellinger, Petr - Trávníček, Pavel M.
  On Coulomb collisions in bi-Maxwellian plasmas.
  [O Coulombovských srážkách v bi-Maxwellovském plazmatu.]
  Physics of Plasmas. Roč. 16, č. 5 (2009), 054501/1-054501/4 ISSN 1070-664X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517; CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: Coulomb collisions * transport coefficients * bi-Maxwellian distribution function
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.475, rok: 2009
  http://link.aip.org/link/?PHPAEN/16/054501/1

  Collisional momentum and energy transport in bi-Maxwellian plasmas with a drift velocity along the ambient magnetic field are calculated from both the Fokker-Planck and Boltzmann integral approximations. The transport coefficients obtained from the two approaches are identical to the leading order (proportional to the Coulomb logarithm) and are presented here in a closed form involving generalized double hypergeometric functions.

  Srážkový přenos hybnosti a energie v bi-Maxwellovském plazmatu s driftovou rychlostí podél pozaďového magnetického pole je odvozen ze dvou aproximací, z Fokker-Planckové rovnice a z Boltzmannova integrálu. Získané přenosové koeficienty z obou aproximací se shodují v dominantním řádu (přímo úměrném Coulombovskému logaritmu) a jsou zde uvedeny v explicitní formě zahrnují zobecněné dvojné hypergeometrické funkce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174198