Počet záznamů: 1  

Alkaline Modification of MCM-22 to a 3D Interconnected Pore System and its Application in Toluene Disproportionation and Alkylation

 1. 1. 0327364 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  van Miltenburg, A. - Pawlesa, Justyna - Bouzga, A. M. - Žilková, Naděžda - Čejka, Jiří - Stöcker, M.
  Alkaline Modification of MCM-22 to a 3D Interconnected Pore System and its Application in Toluene Disproportionation and Alkylation.
  [Modifikace zeolitu HMCM-22 v alkalickém prostředí v systému 3D vzájemného propojení pórů a její aplikace v disproporcionací a alkylací toluenu.]
  Topics in Catalysis. Roč. 52, č. 9 (2009), s. 1190-1202 ISSN 1022-5528
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: desilication * mosepores * MWW * 29Si MAS-NMR
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.379, rok: 2009

  Modification of HMCM-22 zeolite by alkaline treatment was investigated by various characterization techniques and in toluene disproportionation and alkylation with isopropyl alcohol. This 'desilication' process led for mild alkaline concentrations (similar to 0.10-0.20 M NaOH at 323 K for 45 min) to the partial destruction of the zeolite framework, but also to the formation of additional mesoporosity. Furthermore, the accessibility/availability of Lewis acid sites, investigated by d (3)-acetonitrile and pyridine adsorption using FTIR spectroscopy, increased for these mild alkaline treatments, while the Bronsted acidity decreased. Higher alkaline concentrations (up to 0.50 M NaOH) led to a too severe framework and pore destruction and a decrease of both the Lewis and Bronsted acid site concentration.

  Důsledky modifikace zeolitu HMCM-22 v alkalickém prostředí byly studovány různými charakterizačními technikami, disproporcionací toluenu a alkylací toluenu isopropylalkoholem. Při modifikaci v mírně alkalickém prostředí (0.1M-0.2M NaOH) docházelo k částečné destrukci struktury a dodatečné tvorbě mesopórů. Přístupnost Lewisových center vzrostla, zatímco Broenstedova kyselost klesla. Tento proces byl studován adsorpcí d3-acetonitrilu a pyridinu za použití FTIR spektroskopie. Koncentrovanější alkalické roztoky (do 0.5M NaOH) vedly k přílišné destrukci mřížkové struktury a poklesu koncentrace Lewisových i Broenstedových center. Extrace atomů Si a destrukce struktury byla potvrzena 29Si MAS-NMR spektroskopií. Konverze toluenu při disproporcionaci vzrostla pro vzorky opracované v mírně alkalickém prostředí, selektivita na isomery xylenů byla blízká termodynamické rovnováze, stejně jako selektivita na isomery cymenu a n-propyltoluenu při alkylaci toluenu isopropylalkoholem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174196