Počet záznamů: 1  

Deregulation of DSE1 Gene Expression Results in Aberrant Budding within the Birth Scar and Cell Wall Integrity Pathway Activation in Saccharomyces cerevisiae

 1. 1. 0327360 - MBU-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Frýdlová, Ivana - Malcová-Janatová, Ivana - Vašicová, Pavla - Hašek, Jiří
  Deregulation of DSE1 Gene Expression Results in Aberrant Budding within the Birth Scar and Cell Wall Integrity Pathway Activation in Saccharomyces cerevisiae.
  [Deregulace exprese genu DSE1 vede k aberantnímu pučení v zárodečné jizvě a aktivaci CWI dráhy v kvasince Saccharomyces cerevisiae.]
  Eukaryotic Cell. Roč. 8, č. 4 (2009), s. 586-594 ISSN 1535-9778
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5020409; GA MŠk LC545
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: HIGH-EFFICIENCY TRANSFORMATION * CHROMATIN-REMODELING COMPLEX * BUD-SITE SELECTION
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.806, rok: 2009

  We found that DSE1-gene deletion suppressed the cell integrity defect of isw2d cells. Conversely, overproduction of Dse1p led to cell integrity problems in wild type cells. Similarly to the isw2d mutants, these cells also displayed enlarged birth scars and were able to form buds within the birth scar, which is normally restricted for budding

  Zjistili jsme, že delece genu DSE1 potlačuje defekt buněčné integrity isw2d mutantu. Podobně nadprodukce Dse1 vedla k projevení tohoto defektu v buňkách divokeho typu. Tak jako isw2d mutanty, tyto buňky také vykazují zvětšené zárodečné jizvy a byly schopny pučet v místě zárodečné jizvy, která je normálně pro pučení zakázaná
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174194