Počet záznamů: 1  

Cyclogenesis in the Mediterranean basin: a diagnosis using synoptic-dynamic anomalies

 1. 1. 0327358 - UFA-U 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kašpar, Marek - Müller, Miloslav
  Cyclogenesis in the Mediterranean basin: a diagnosis using synoptic-dynamic anomalies.
  [Cyklogeneze ve Středomoří: diagnóza s využitím synopticko-dynamických anomálií.]
  Natural Hazards and Earth System Sciences. Roč. 9, č. 3 (2009), s. 957-965 ISSN 1561-8633
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300420701; GA AV ČR KJB300420802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Cyclogenesis * Mediterranean * heavy rains * synoptic-dynamic anomalies
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.357, rok: 2009
  http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/9/957/2009/

  Cyclogenesis over the western Mediterranean Sea was triggered by the approach of a pre-existing upper trough over a lower frontal zone. The developing cyclone was first accompanied by heavy convective rains in northern Italy and later by heavy steady rains of non-convective character in Central Europe. The occurrence of synoptic-dynamic anomalies is studied using re-analyses ERA-40. The location of the anomalies, their strength and extent are evaluated by the cumulative distribution function considering July–August area-related climatology of the considered variable from 1958–2002. During cyclogenesis, significant anomalies associated with the processes that support the completion of vertical coupling between the lower frontal zone and the upper vorticity maximum are detected. Precipitation periods in the Mediterranean and Central Europe are characterised by the occurrence of the anomalies that created synoptic-scale conditions favourable for triggering and sustaining heavy rains.

  Cyklogeneze v západním Středomoří byla vyvolána nasouváním výškové brázdy nad přízemní frontální rozhraní. Vyvíjející se cyklóna byla zpočátku doprovázena silnými konvekčními srážkami, které zasáhly severní Itálii, a později silnými trvalými srážkami převážně nekonvekčního charakteru ve střední Evropě. Výskyt synopticko-dynamických anomálií je studován s využitím reanalýz ERA-40. Poloha anomálií, jejich výraznost a rozsah jsou hodnoceny prostřednictvím kumulativní distribuční funkce spočtené vzhledem ke klimatologii uvažované veličiny v dané oblasti za období od července do srpna 1958–2002. V průběhu cyklogeneze jsou detekovány výrazné anomálie související s ději, které přispěly k dokončení vzájemného propojení přízemní frontální zóny a výškového maxima vorticity. Období srážek ve Středomoří a ve střední Evropě jsou charakterizována výskytem anomálií, které vytvořily v synoptickém měřítku vhodné podmínky pro vznik a trvání silných dešťů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174192