Počet záznamů: 1  

Extrusions and intrusions in fatigued metals. Part 1. State of the art and history

 1. 1. 0327344 - UFM-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Man, Jiří - Obrtlík, Karel - Polák, Jaroslav
  Extrusions and intrusions in fatigued metals. Part 1. State of the art and history.
  [Extruze a intruze u únavově zatěžovaných kovů. Část 1. Současný stav poznání a historie.]
  Philosophical Magazine. Roč. 89, č. 16 (2009), s. 1295-1336 ISSN 1478-6435
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/1096; GA ČR GA101/07/1500; GA AV ČR 1QS200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: persistent slip band (PSB) * persistent slip marking (PSM) * fatigue crack initiation
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Impakt faktor: 1.273, rok: 2009

  Current state and historical progress in experimental and theoretical studies of surface relief appertaining to persistent slip bands (PSBs) and leading to fatigue crack initiation in cyclically deformed metals is presented as a thorough critical overview. Comprehensive inventory of microscopic techniques used for this study is tabulated chronologically with accent to their applicability to polycrystals. The most relevant experimental characteristics concerning the surface relief evolution namely the form of extrusions and intrusions in single- and polycrystalline materials are surveyed. Theoretical models and computational simulations of extrusion and intrusion formation and fatigue crack initiation are critically reviewed.

  Přehledový článek kriticky hodnotí současný stav poznání a historický pokrok v oblasti experimentálních a teoretických studií povrchového reliéfu přináležejícímu perzistentním skluzovým pásům (PSP) a vedoucímu u cyklicky deformovaných kovů k iniciaci únavových trhlin. Vyčerpávající přehled mikroskopických technik použitých pro uvedené studium je tabelován chronologicky s důrazem na jejich aplikovatelnost u polykrystalů. Nejdůležitější experimentální charakteristiky týkající se vývoje povrchového reliéfu a morfologie extruzí a intruzí jsou přehledně uvedeny jak pro monokrystaly tak pro polykrystaly a jsou kriticky porovnány s predikcemi teoretických modelů a počítačových simulací tvorby povrchového reliéfu a iniciace únavových trhlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174180