Počet záznamů: 1

New crystals for dual-readout calorimetry

 1. 1.
  0327343 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Akchurin, N. - Bedeschi, F. - Cardini, A. - Carosi, R. - Ciapetti, G. - Ferrari, R. - Franchino, S. - Fraternali, M. - Gaudio, G. - Hauptman, J. - Incagli, M. - Korzhik, M. - Lacava, F. - La Rotonda, L. - Livan, M. - Meoni, E. - Nikl, Martin - Pinci, D. - Policicchio, A. - Popescu, S. - Scuri, F. - Sill, A. - Vandelli, W. - Vedda, A. - Venturelli, T. - Voena, C. - Volobouev, I. - Wigmans, R.
  New crystals for dual-readout calorimetry.
  [Nové krystaly pro „dual-readout“ kalorimetrii.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. Roč. 604, č. 3 (2009), s. 512-526 ISSN 0168-9002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: calorimetry * Cherenkov light * high-Z scintillating crystals
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.317, rok: 2009

  Lead tungstate crystals doped with small fractions of praesodynium or molybdenum have been tested in beams of high-energy electrons. The goal of these tests was to study the effects of such dopants on the capability to separate the signal components deriving from the Cherenkov and scintillation light generated by the beam particles.

  Monokrystaly wolframanu olovaného dopované ionty praseodymu nebo molybdenu byly testovány ve svazcích vysokoenergetických elektronů. Cílem testů bylo studovat efekty takových dopantů na schopnost materiálu separovat signály od Čerenkovského a scintilačního záření generovaných takovými svazky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174179