Počet záznamů: 1  

Solid phase (RE.sub.2./sub.BaO.sub.4./sub.)-liquid phase (BaCuO.sub.2./sub.) reaction: The way to highly oriented ErBa.sub.2./sub.Cu.sub.3./sub.O.sub.y./sub. superconducting thick films on commercial silver substrates

 1. 1. 0327342 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Muralidhar, M. - Sakai, N. - Jirsa, Miloš - Tanaka, S.
  Solid phase (RE2BaO4)-liquid phase (BaCuO2) reaction: The way to highly oriented ErBa2Cu3Oy superconducting thick films on commercial silver substrates.
  [Reakce pevná fáze (RE2BaO4)-kapalná fáze (BaCuO2): Cesta k dobře orientovaným supravodivým silným vrstvám ErBa2Cu3Oy na komerční stříbrné podložce.]
  Crystal Growth & Design. Roč. 92, č. 5 (2009), s. 2404-2408 ISSN 1528-7483
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0722
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: thick superconducting films * REBaCuO films * solid phase-liquid phase reaction * ErBaCuO
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.162, rok: 2009

  Using a solid phase-liquid phase reaction we developed a new technology for preparing c-axis oriented thick ErBa2Cu3Oy (Er-123) films in commercial polycrystalline silver substrates without the need for a buffer layer.

  Byla vyvinuta nová technologie přípravy tlustých supravodivých vrstev ErBa2Cu3Oy s osou c kolmou na podložku. K přípravě bylo použito reakce pevná fáze (RE2BaO4)-kapalná fáze (BaCuO2) a za podložku byl zvolen komerční stříbrný polykrystalický pásek bez mezivrstvy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005369