Počet záznamů: 1

Special points of the Brownian net

 1. 1.
  0327329 - UTIA-B 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Schertzer, E. - Sun, R. - Swart, Jan M.
  Special points of the Brownian net.
  [Speciální body Brownovy sítě.]
  Electronic Journal of Probability. Roč. 14, No. 30 (2009), s. 805-864 ISSN 1083-6489
  Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Brownian net * Brownian web * branching-coalescing point set
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  Impakt faktor: 0.893, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/swart-special points of the brownian net.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/swart-special points of the brownian net.pdf

  The Brownian net, which has recently been introduced by Sun and Swart [16], and independently by Newman, Ravishankar and Schertzer [13], generalizes the Brownian web by allowing branching. In this paper, we study the structure of the Brownian net in more detail. In particular, we give an almost sure classification of each point in R2 according to the configuration of the Brownian net paths entering and leaving the point. Along the way, we establish various other structural properties of the Brownian net.

  Brownova síť, která byla nedávno zavedena Sunem a Swartem [16] a nezávisle Newmanem, Ravishankarem a Schertzerem [13], zobecňuje Brownovu pavučinu v tom smyslu, že připustí větvení. V tomto clánku studujeme Brownovu síť podrobněji. Především zavedeme klasifikaci bodů v rovině podle uspořádání trajektorií Brownovy sítě vedoucích do bodu a z bodu. Rovněž prokázáme různé jiné stukturální vlastnosti Brownovy sítě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174169