Počet záznamů: 1  

Coumarins Preparation by Pechmann Reaction Under Ultrasound Irradiation. Synthesis of Hymecromone as Insecticide Intermediate

 1. 1. 0327327 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gutiérrez-Sánchez, C. - Calvino-Casilda, V. - Pérez-Mayoral, E. - Martín-Aranda, R. M. - López-Peinado, A. J. - Voláková, Martina - Čejka, Jiří
  Coumarins Preparation by Pechmann Reaction Under Ultrasound Irradiation. Synthesis of Hymecromone as Insecticide Intermediate.
  [Vliv ultrazvuku na přípravu kumarinů Pechmannovou reakcí. Syntéza Hymekromonu jako meziproduktu insekticidu.]
  Catalysis Letters. Roč. 128, 3-4 (2009), s. 318-322 ISSN 1011-372X
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS400400560
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: acid zeolites * Coumarin derivatives * Pechmann reaction * insecticide intermediates * hymecromone
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.021, rok: 2009

  Hymecromone, an important insecticide intermediate, were synthesized under solvent-free conditions by Pechmann reaction upon ultrasound irradiation in the presence of acid zeolites possessing different structural features. This methodology offers significant improvements for the synthesis of coumarins with regards to yield of product, simplicity in operation, and avoiding toxic catalysts and solvents.

  Hymekromon, meziprodukt významného insekticidu, byl syntetizován bez rozpouštědla Pechmannovou reakcí za ultrazvukového záření v přítomnosti kyselých zeolitů s různou strukturou. Tato metoda je zlepšením syntézy kumarinů a to vzhledem k výtěžku produktu, jednoduchosti reakce a rovněž umožňuje vyhnutí se použití toxických katalyzátorů a rozpouštědel.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174167