Počet záznamů: 1  

Heterohexanuclear (Cu3Fe3) Complexes of Substituted Hexaazatrinaphthylene (HATN) Ligands: Twofold BF4- Association in the Solid and Stepwise Oxidation (3 e) or Reduction (2 e) to Spectroelectrochemically Characterized Species

 1. 1. 0327325 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Roy, S. - Sarkar, B. - Duboc, C. - Fiedler, Jan - Sarper, O. - Lissner, F. - Mobin, S. M. - Lahiri, G. K. - Kaim, W.
  Heterohexanuclear (Cu3Fe3) Complexes of Substituted Hexaazatrinaphthylene (HATN) Ligands: Twofold BF4- Association in the Solid and Stepwise Oxidation (3 e) or Reduction (2 e) to Spectroelectrochemically Characterized Species.
  [Hetero-šestijaderné (Cu3Fe3) komplexy substituovaných hexaazatrinaftylenových (HATN ) ligandů: dvojnásobná asociace BF4- v pevném stavu a postupná oxidace (3 e) nebo redukce (2 e) na spektroelektrochemicky charakterizované částice.]
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 28 (2009), s. 6932-6939 ISSN 0947-6539
  Grant CEP: GA MŠk OC 139; GA MŠk OC 140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: copper * EPR spectroscopy * ferrocene compounds * heterocycles * spectroelectrochemistry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 5.382, rok: 2009

  New tris(ferrocenylcopper) compounds {(.mu.3-dqp)[Cu(dppf)]3}(BF4)3, dppf = 1,1’-bis(diphenylphosphinoferrocene), dqp = hexamethyl-, hexachloro- and un-substituted diquinoxalino[2,3-a:2’,3’-c]phenazine = hexaazatrinaphthylene (HATN), undergo at least two differently separated reversible one-electron reductions and three very closely spaced one-electron oxidations. While the latter are attributed to the stepwise ferrocene->ferrocenium conversions, the first electron addition occurs in the ligand bridge to yield EPR detectable radical complexes. All reversible steps were investigated by OTTLE spectroelectrochemistry in the UV, Vis and NIR regions, revealing very low energy transitions for the reduced forms in agreement with the frontier MO arrangement.

  Nové tris(ferrocenylměďné) sloučeniny {(.mu.3-dqp)[Cu(dppf)]3}(BF4)3, dppf = 1,1'-bis(difenylfosfinoferrocen), dqp = hexamethyl-, hexachloro- a nesubstituovaný dichinoxalino[2,3-:2',3'-c] fenazin = hexaazatrinaftylen (HATN), podléhají nejméně dvěma různě odděleným reversibilním jednoelektronovým redukcím a třem velmi blízko položeným jednoelektronovým oxidacím. Zatímco oxidace odpovídají postupným přechodům ferrocen->ferrocenium, první redukce probíhá na ligandovém můstku a dává EPR-detekovatelné radikálové komplexy. Všechny reversibilní kroky byly vyšetřovány OTTLE spektroelektrochemií v UV, Vis a NIR oblasti, přičemž u redukovaných forem byly nalezeny přechody s velmi nízkou energií, ve shodě s uspořádáním hraničních MO.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174165