Počet záznamů: 1  

Double-Acting Device for Generating Synthetic Jets

 1. 1. 0327324 - UT-L 2010 RIV TW eng P - Patentový dokument
  Wang, A. B. - Trávníček, Zdeněk - Wang, Y-H. - Hsu, M-Ch.
  Double-Acting Device for Generating Synthetic Jets.
  [Dvojčinné zařízení pro generování syntetizovaného proudu.]
  Philadelphia: US Patent and Trademark Office, 2009. Vlastník: National Taiwan University. Datum podání přihlášky: 20.07.2004. Datum udělení patentu: 05.05.2009. Číslo patentu: US 7,527,086 B2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: synthetic jet * actuator * reciprocating pumps
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=3&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=7527086&OS=7527086&RS=7527086

  A double-acting device for generating a synthetic jet is provided. The double-acting device includes a chamber having a cavity for a working fluid, a separating element for dividing the chamber into at least two sub-chambers, a control system connected to the chamber for controlling the separating element to act reciprocatingly, an input system connected to the chamber for inputting the working fluid to the chamber therethrough and an output system connected to the chamber for outputting the working fluid from the chamber therethrough. When the working fluid is pushed and pulled by a reciprocating action of the separating element, a train of vortices would be puffed and a non-zero-net-mass-flux fluid is generated through a designed structure and a defined arrangement of the input system and the output system.

  Bylo navrženo dvojčinné zařízení pro generování syntetizovaného proudu. Dvojčinné zařízení obsahuje komoru, která je opatřena dutinou pro pracovní tekutinu, oddělovací zařízení rozdělující komoru na dvě části, řídící systém spojený s komorou a udržující oddělovací zařízení v periodického pohybu, vstupní systém umožňující vstup tekutiny do komory a výstupní systém umožňující výstup tekutiny z komory. Vlivem periodických oscilací oddělovacího zařízení a speciálního uspořádání vstupního a výstupního systému, řada vírů je vyfukována a periodický proud s nenulovým hmotnostním průtokem je generován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174164