Počet záznamů: 1  

Cationic Heteroleptic Cyclometalated Iridium Complexes with 1-Pyridylimidazo[1,5-alpha]pyridine Ligands: Exploitation of an Efficient Intersystem Crossing

 1. 1. 0327323 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Volpi, G. - Garino, C. - Salassa, L. - Fiedler, Jan - Hardcastle, K. - Gobetto, R. - Nervi, C.
  Cationic Heteroleptic Cyclometalated Iridium Complexes with 1-Pyridylimidazo[1,5-alpha]pyridine Ligands: Exploitation of an Efficient Intersystem Crossing.
  [Kationické heteroleptické metalocyklické iridiové komplexy s 1-pyridylimidazo [1,5-.alpha.] pyridinovými ligandy: Využití účinného intersystem-crossing.]
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 26 (2009), s. 6415-6427 ISSN 0947-6539
  Grant CEP: GA MŠk OC 140; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: density functional calculation * fluorescence * intersystem crossing * iridium * phosphorescence
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 5.382, rok: 2009

  A series of phosphorescent cyclometalated heteroleptic iridium(III) phenylpyridinato (ppy) complexes containing luminescent 1-Pyridylimidazo [1,5-.alpha.]pyridine (pip) ligands, namely [Ir(ppy)2 (pip)]+, have been synthesized, characterized and their electrochemical, photophysical and electronic properties studied. Seven X-ray structures have been resolved. Excitation of [[Ir(ppy)2 (pip)]+ in acetonitrile solutions at room temperature results in a dual luminescence, strongly quenched by O2. Four complexes show, in absence of O2, a highenergy emission (assigned to a 3MLLCT transition) with two maxima in the blue region of the visible spectra, and a second structured emission (assigned largely to a 3LC .pi.–.pi.* transition). The electrochemical behaviour of all complexes is also reported.

  Řada fosforescentních metalocyklických heteroleptických iridium(III) phenylpyridinatových (ppy) komplexů, které obsahují luminiscenční ligandy 1-pyridylimidazo[1,5-.alpha] pyridin (pip ), [Ir(ppy)2 (pip)]+ byla syntetizována, charakterizována a elektrochemické, fotofyzikální a elektronické vlastnosti byly studovány. Sedm rentgenových struktur bylo rozřešeno. Excitace [[Ir(ppy)2 (pip)]+ v acetonitrilových roztocích při pokojové teplotě dává dvojí luminescenci, silně zhašenou kyslíkem. Čtyři komplexy vykazují se v nepřítomnosti O2 vysokoenergetickou emisi (přiřazenou 3MLLCT přechodu ) s dvěmi maximy v modré oblasti viditelného spektra a druhou strukturovanou emisi (přiřazenou 3LC .pi.-.pi.* přechodu). Elektrochemické chování všech komplexů je rovněž popsáno.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174163