Počet záznamů: 1

Uvedení k výzkumu: Problematizace vědy a genderu

 1. 1.
  0327299 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza - Linková, Marcela
  Uvedení k výzkumu: Problematizace vědy a genderu.
  [Introduction to the research: problematising science and gender.]
  Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: SLON, 2009 - (Stöckelová, T.), s. 12-36. ISBN 978-80-7419-003-2
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Science and technology studies * gender studies * Czech science policy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Cílem této kapitoly je představit základní metodologické přístupy výzkumu (studia vědy a technologií a genderová studia), metody výzkumu a základní parametry české transformace výzkumu a vědní politiky. Kapitola dále představuje výzkumné instituce, kde byl výzkum prováděn, a strukturu knihy.

  The goal of this chapter is to introduce the basic methodological approaches used in the research (science and technology studies, gender studies), research methods and the basic parameters of the Czech R&D transformation and science policy. The chapter continues to introduce the research institutions in which the research was carried out, and the structure of the book.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174145