Počet záznamů: 1

.i.Pidoplitchkoviella terricola./i. - an interesting fungus from the Domica Cave (Slovakia)

 1. 1.
  0327288 - BC-A 2010 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Nováková, Alena
  Pidoplitchkoviella terricola - an interesting fungus from the Domica Cave (Slovakia).
  International Journal of Speleology. Roč. 38, č. 2 (2009), s. 23-26 ISSN 0392-6672
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: Domica Cave * earthworm casts * Pidoplitchkoviella terricola
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.900, rok: 2009

  The microfungus Pidoplitchkoviella terricola - until now it was known only as Kirilenko's specimen isolated from Quercus robus./. rhizosphere in Ukraine - was found in earthworm casts in the Domica Cave, NP Slovak Karst, Slovakia. A description and microphotographs of this strain are provided in this article.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174135