Počet záznamů: 1

Černá vlajka pirátů znovu nahání strach? Opatření proti pirátství a ozbrojenému lupičství na moři na začátku 21. století

 1. 1.
  0327284 - USP-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šturma, Pavel
  Černá vlajka pirátů znovu nahání strach? Opatření proti pirátství a ozbrojenému lupičství na moři na začátku 21. století.
  [Does the Jolly Roger scare again? Measures taken against piracy and armed robbery at sea at the beginning of the 21st century.]
  Trestněprávní revue. Roč. 8, č. 7 (2009), s. 193-197 ISSN 1213-5313
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: maritime law * public international law * fight against piracy
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Boj proti soudobým formám pirátství, které se vyskytují dnes především u pobřeží Somálska, vyvolává celou řadu mezinárodněprávních otázek. Článek se zaměřuje na současnou kodifikaci mořského práva vzhledem k pirátství, jmenuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN, týkající se zajištění bezpečnosti v pobřežních a mezinárodních vodách u břehů Somálska.

  The fight against the current forms of piracy which take mostly place at the coast of Somalia brings about many questions related to International Law. The article focuses on the current codification of Maritime Law in relation to piracy and it states the resolutions of the UN Security Council concerning security ensurance in coastal and international waters at the coast of Somalia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174132