Počet záznamů: 1

Comparing nowcastings of three severe convective events by statistical and NWP models

 1. 1.
  0327275 - UFA-U 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sokol, Zbyněk - Pešice, Petr
  Comparing nowcastings of three severe convective events by statistical and NWP models.
  [Porovnání nowcastingu tří významných konvektivních událostí statistickým modelem a numerickým modelem pro předpověď počasí.]
  Atmospheric Research. Roč. 93, 1-3 (2009), s. 397-407 ISSN 0169-8095.
  [European Conference on Severe Storms /4./. Miramare -Trieste, 10.09.2007-14.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0905; GA MŠk OC 112; GA MŠk 1P05ME748
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Precipitation forecast * NWP model * Statistical model * Nowcasting * Local convective precipitation
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.811, rok: 2009
  http://www.sciencedirect.com/science/journal/01698095

  Two precipitation nowcasting methods are compared. The first method uses the NWP model COSMO with assimilation of radar reflectivity and satellite data. The second applies the statistical nowcasting model (NOW) to observed radar, lighting and satellite data, and prognostic data from a low-resolution NWP model. Results show that both methods have their advantages and limitations.

  Jsou porovnány dvě metody pro nowcasting srážek. První metoda používá numerický model pro předpověď počasí COSMO, do kterého se asimilují naměřená družicová a radarová data. Druhá metoda je založena na statistickém nowcastingovém modelu NOW, který používá naměřená radarová a družicová data spolu s měřeními elektrických výbojů v atmosféře a předpovědí numerického modelu počasí s nízkým rozlišením. Výsledky ukazují, že oba přístupy mají své výhody a zároveň omezení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174126