Počet záznamů: 1  

Uncertainty in the area-related QPF for heavy convective precipitation

 1. 1. 0327270 - UFA-U 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezáčová, Daniela - Zacharov, Petr, jr. - Sokol, Zbyněk
  Uncertainty in the area-related QPF for heavy convective precipitation.
  [Nejistota v kvantitativní předpovědi silných konvektivních srážek vztažené na plochu.]
  Atmospheric Research. Roč. 93, 1-3 (2009), s. 238-246 ISSN 0169-8095.
  [European Conference on Severe Storms /4./. Miramare -Trieste, 10.09.2007-14.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0905; GA MŠk OC 112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Convective storm * Quantitative precipitation forecast * Uncertainty in precipitation forecasting * Ensemble forecasting * Numerical weather prediction model
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.811, rok: 2009
  http://www.sciencedirect.com/science/journal/01698095

  We studied five convective events producing heavy local rainfall with the help of the numerical weather prediction model LM COSMO. The model was run with a horizontal resolution of 2.8 km. We created an ensemble of 13 forecasts by modifying initial and boundary conditions. Uncertainties in the area-related quantitative precipitation forecast (QPF) were evaluated with the help of a fraction skill score that can quantify the ensemble spread and skill. The spread represents the differences between the control forecast and the forecasts provided by each ensemble member, and the skill evaluates the difference between the precipitation forecast and radar-based rainfall. Analyses show how the forecast lead time and spatial scale influence the spread and skill values. Despite the different areal structures of precipitation fields, the relationships between spread and skill appear to be similar.

  Modelem numerické předpovědi počasí LM COSMO jsme studovali pět konvektivních událostí, které produkovaly silné lokální srážky. Model byl integrován s horizontálním krokem 2.8 km. Modifikací počátečních a okrajových podmínek byl vytvořen ansámbl sestávající ze 13 předpovědí. Nejistota kvantitativní předpovědi srážek vztažené na plochu byla vyhodnocena pomocí charakteristiky Fractions Skill Score (FSS), která může kvantifikovat tzv. spread ansámblu (FSS_SPREAD) a tzv. skill ansámblu (FSS_SKILL). FSS_SPREAD representuje rozdíly mezi kontrolní předpovědí a předpovědí jednotlivých členů ansámblu. FSS_ SKILL hodnotí rozdíly mezi jednotlivými předpovědmi srážek a měřením srážek využívajícím radarová data. Analýzy ukazují, jak předpovědní doba a prostorové měřítko ovlivňují hodnoty FSS_ SKILL a FSS_SPREAD. I když plošné struktury srážkových polí se vzájemně liší, vztah mezi hodnotami FSS_ SKILL a FSS_SPREAD jsou pro všechny události podobné.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174122