Počet záznamů: 1  

Effect of the layer charge on the interaction of porphyrin dyes in layered silicates dispersions

 1. 1. 0327266 - UACH-T 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Čeklovský, A. - Czímerová, A. - Lang, Kamil - Bujdák, J.
  Effect of the layer charge on the interaction of porphyrin dyes in layered silicates dispersions.
  [Vliv náboje vrstvy na interakci porfyrinů v disperzích s vrstevnatými silikáty.]
  Journal of Luminescence. Roč. 129, č. 9 (2009), s. 912-918 ISSN 0022-2313
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/06/1244
  Grant ostatní:Slovak Ministry of Education(SK) VEGA6180; Slovak Research and Development Agency(SK) APVV-51-027405
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: layered silicates * layer chenge * visible spectroscopy
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.847, rok: 2009

  Interaction between tetracationic porphyrin, 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porphyrin (TMPyP), and layered silicates in aqueous dispersions was studied using absorption, steady-state and time-resolved fluorescence spectroscopies.

  Interakce mezi tetrakationickým porfyrinem, 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porfyrin(TMPyP), a vrstevnatými silikáty byla studována metodami absorpční, steady-state a časově rozlišené fluorescenční spektroskopie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174118