Počet záznamů: 1  

Dielectric relaxations in undoped, Ce-doped and Ce,Zr-codoped Lu.sub.3./sub.Al.sub.5./sub.O.sub.12./sub. single crystals

 1. 1. 0327263 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Xing, L. - Xu, X. B. - Gu, M. - Tang, T. B. - Mihóková, Eva - Nikl, Martin - Vedda, A.
  Dielectric relaxations in undoped, Ce-doped and Ce,Zr-codoped Lu3Al5O12 single crystals.
  [Dielektrické relaxace v nedopovaném, Ce-dopovaném a Ce,Zr kodopovaném monokrystalu Lu3Al5O12]
  Journal of Physics and Chemistry of Solids. Roč. 70, 3-4 (2009), s. 595-599 ISSN 0022-3697
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0893
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: optical materials * defects * dielectric properties
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.189, rok: 2009

  Dielectric spectroscopy was performed on single crystals of pure, Ce-doped or Ce,Zr-codoped Lu3Al5O12, before and after UV- or X-irradaiation, at various frequencies within the range 100 Hz–1MHz as the temperature was scanned from 110 to 353K. We attribute the observed dipoles to defect-stabilised pairs of anion–anion vacancies (oxygen ions and oxygen vacancies) that have captured holes and photo-electrons separately, thus forming O- and F+-like centers.

  Nedopované, Ce-dopované a Ce,Zr dopované krystaly Lu3Al5O12 byly studovány s pomocí metod dielektrické spektroskopie při různých frekvencích v rozmezí 100 Hz–1MHz a teplotách 110 to 353K. Pozorovaná dipélová centra přiřazujeme párům kationtová-aniontová vakance stabilizovaná defektem, které odděleně zachycují fotogenerované díry a elektrony. Čímž jsou formovány O- a F+- podobná centra.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005368